Przeskocz do treści

Porady

Nowoczesne okno spełnia wiele funkcji i nie służy tylko do zapewnienia oświetlenia i wentylacji.
Okno nadaje kształt elewacji i stanowi ważny element wyposażenia budynku, który wymaga stosowania najnowocześniejszych rozwiązań technicznych.

Poza pielęgnacją okuć powinni Państwo zwrócić uwagę na stan powierzchni zewnętrznej, szyb, uszczelek. W razie potrzeby wszystkie uszkodzenia należy niezwłocznie naprawić.
Do mycia i czyszczenia powierzchni można stosować tylko takie środki, które nie rysują powierzchni!!!

KONSERWACJA

Aby okna i drzwi balkonowe funkcjonowały bez zastrzeżeń, konieczne jest przynajmniej raz w roku przeprowadzenie następujących czynności:

  • Elementy okuć, które odpowiadają za bezpieczeństwo, należy regularnie sprawdzać. Kontroli poddawane jest mocowanie oraz stopień zużycia.
  • Wszystkie elementy ruchome należy smarować, względnie oliwić. Zaczepy, czopy ryglujące i ruchome listwy przenoszone napęd, które są widoczne w szczelinach, należy smarować smarem stałym lub wazeliną techniczną.
  • Do czyszczenia i pielęgnacji należy stosować tylko takie środki, które w żaden sposób nie wpływają na powłoki antykorozyjne okuć obwiedniowych.
Zadzwoń!